Hình ảnh sự kiện

THAM QUAN LONG THANH PEARL 8/7/2017

THAM QUAN LONG THANH PEARL 8/7/2017

THAM QUAN LONG THANH PEARL 24/6/2017

THAM QUAN LONG THANH PEARL 24/6/2017

THAM QUAN LONG THANH PEARL 17/6/2017

THAM QUAN LONG THANH PEARL 17/6/2017

THAM QUAN LONG THANH PEARL 10/6/2017

THAM QUAN LONG THANH PEARL 10/6/2017

THAM QUAN DỰ ÁN KDC SÂN BAY BÌNH SƠN

THAM QUAN DỰ ÁN KDC SÂN BAY BÌNH SƠN

LỄ MỞ BÁN THE SOUTHERN DRAGON

LỄ MỞ BÁN THE SOUTHERN DRAGON

LỄ TRAO QUÀ "ẤM ÁP TÌNH XUÂN"

LỄ TRAO QUÀ "ẤM ÁP TÌNH XUÂN"

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HOME EXPO

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HOME EXPO

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW