Video

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 10-05-2018

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 10-05-2018

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 10-04-2018

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 10-04-2018

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 16-12-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 16-12-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 09-12-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 09-12-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 08-11-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 08-11-2017

THAM QUAN DỰ ÁN NGÀY 28-10-2017

THAM QUAN DỰ ÁN NGÀY 28-10-2017

THAM QUAN DỰ ÁN NGÀY 28-10-2017

THAM QUAN DỰ ÁN NGÀY 28-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 25-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 25-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 21-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 21-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 14-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 14-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 11-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 11-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 07-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 07-10-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 30-09-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 30-09-2017

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM PHÁT

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM PHÁT

KHÁCH HÀNG THAM QUAN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG THAM QUAN DỰ ÁN

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH